Sümer Palas Apartmanı Kurtuluş
Proje Türü :
Restitüsyon projesi, Rölöve Projesi
Yapım Yılı :
2017
Bulunduğu Yer :
İstanbul,Şişli

Sümer Palas Apartmanı

19.yy  sonu 20.yy başları bir dönemde inşa edilmiş olduğu tespit  edilen Kurtuluştaki  bu apartman, eski bir mal sahibinin alan elde etme amacıyla çatısına müdahale etmesiyle başlayan süreç, bilinçli mal sahiplerinin girişimi ile yasal prosedüre geri dönüşmesinin sağlanması  aşamasında ilgilendiğimiz bir projedir.

Yapının sorun teşkil eden çatısına müdahale edilebilmesi amacıyla gerekli olan rölöve ve 2 dönem halindeki Restitüsyon projelerin tarafımızdan hazırlanarak İstanbul 2 no’lu bölge kurulunda onayı sağlanmıştır.