Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Apartman Projesi
Proje Türü :
Mimari Proje
Yapım Yılı :
2016
Bulunduğu Yer :

Üsküdar, Valide-i Atik / Pazarbaşı Mahallesi 183 Ada 89 Parsel

Mahkeme kararları ile geri alınan parsellerden olan bu arsa, yerinde yol ve kaldırım olarak kullanılmakta iken, planında belirlenmiş imar şartları doğrultusunda giriş katları iş yeri, üst katları ise konut olarak projelendirilmiş ve ruhsatı alınmıştır. Bilahare, kira getirisi sağlamak amacıyla, kilise kendi olanaklarıyla inşaatın yapımını da gerçekleştirmiştir.