Ekibimiz

Jan GAVRİLOF

Mimar

1 Ocak 1955 te İstanbul Kumkapı’da doğmuştur. İlköğrenimini aynı semtte Boğosyan Varvaryan Ermeni İlkokulunda, lise eğitimini ise 1973 yılında mezun olduğu Getronagan Ermeni Lisesi’nde almıştır.

Yüksek öğrenimine, iki yıl eğitim gördüğü Maliye Muhasebe Yüksek Okulu’nda başladıktan sonra 1975 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1980 yılında mezun olmuş, uzmanlık eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Yapı Fiziği dalında almıştır.

Öğrenciliği sırasında Mimar Başar Acarlı ofisinde stajyer olarak başladığı mesleki faaliyeti kardeşi ile kurduğu “Gavrilof ve Gavrilof Mim. Müh. Müş. Hiz. Ltd. Şti” nde günümüze kadar kesintisiz devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde Batı Ermenicesi ve Türkçe, iyi derecede ise Doğu Ermenicesi, Fransızca ve İngilizce dillerini bilir.

HAYCAR Mimar ve Mühendisler Derneği ile Sayat Nova Korosu’nun kuruluşundan beri olmak üzere, Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği, İstanbul Mimarlar Odası’nın ve İstanbul Ticaret Odası’nın üyesi, Yerevan Mimarlar Odası’nın ise fahri üyesidir.

İstanbul Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfında bir dönem yöneticilik yapmıştır.

Ermenistan Kültür Bakanlığı tarafından takdirname aldığı Van Akhtamar Ermeni Kilisesi restorasyonu çalışmalarında bulunmuş, “Expo 2010 Şanghay” için hazırlamış olduğu “İstanbul Mahallesi” projesi sergiye değer bulunmuştur.

Melik GAVRİLOF

Yüksek İnşaat Mühendisi

31 Aralık 1954 te İstanbul Kumkapı’da doğmuştur.İlköğrenimini aynı semtte Boğosyan Varvaryan Ermeni İlkokulunda, lise eğitimini ise 1973 yılında mezun olduğu Getronagan Ermeni Lisesi’nde almıştır.

Yüksek öğrenimine, bir yıl eğitim gördüğü İstanbul Maliye Muhasebe Yüksek Okulu’nda başladıktan sonra 1974 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden 1979 yılında mezun olmuş, uzmanlık eğitimini ise yine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Çelik Yapılar dalında 1981 yılında tamamlayarak Yüksek İnşaat Mühendisi ünvanını almıştır.

Şantiye mühendisi olarak İstanbul Ataköy toplu konutlarında başladığı mesleki faaliyeti kardeşi ile kurduğu “Gavrilof ve Gavrilof Mim. Müh. Müş. Hiz. Ltd. Şti” nde devam etmiştir.

Çok iyi düzeyde Batı Ermenicesi ve Türkçe, iyi derecede ise Fransızca ve İngilizce dillerini bilir.

HAYCAR Mimar ve Mühendisler Derneği ile bir dönem koro şefliğini de yaptığı Sayat Nova Korosu’nun kuruluşundan beri olmak üzere, üç dönem başkanlığını yaptığı Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın ve İstanbul Ticaret Odası’nın üyesidir.

Selin BİRGÜL

Yüksek Mimar

1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlköğretim eğitimini aldığı “ Özel Sahakyan Nunyan Ermeni ilkokulu”ndan 2001 yılında, “Özel Getronagan Ermeni Lisesi”nden ise 2005 yılında mezun olmuştur.

Aynı yıl girdiği “İstanbul Kültür üniversitesi Mimarlık Bölümü”nden mezun olduğu 2009 yılına kadar birçok ulusal-uluslararası yarışma, workshop ve eğitim programları ile mimari ve plastik sanat dalı sergisi çalışmalarına katıldı, çeşitli mimarlık ofislerinde parttime ve fulltime çalışmıştır.

2010 yılında yine “İstanbul Kültür Üniversitesi”nde başladığı “Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı” sürecinin bir yılını, 2011 yılında Erasmus Programı ile Politecnico di Bari (İtalya) Üniversitesinde devam ettirdikten sonra 2013 yılında, Prof.Dr. Nur Akın ve Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi yürütücülüğünde başladığı “İstanbul Kumkapı, Telli Odalar Sokak’ta Yaklaşık Son Yirmi Yıllık (1994-2013) Değişimin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi “ adlı bitirme tezi ile “Yüksek Mimar” ünvanıyla mezun olmuştur.

2013 – 2015 yıllarında “Gavrilof ve Gavrilof Mim. Müh. Müş. Hiz. Ltd. Şti” nde çalışmıştır.

Batı Ermenicesi ve Türkçeyi çok iyi düzeyde, İngilizceyi iyi düzeyde olmak üzere İtalyanca ve Hollandaca bilir.

2008 yılında UNİCEF’in etkinliklerinde bulunmuş, 2008 yılında girdiği “HAYCAR Mimar ve Mühendisler Derneği”nde 2009-2011 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği, 2011-2013 yılları arasında genel sekreterlik görevini, 2009-2011 yılları arası Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu Emlak Komisyonu üyeliğini yürütmüş olup 2009 yılından itibaren Mimarlar Odası üyesidir.

Serli Hobikoğlu

Mimar

1992’de İstanbul’da doğdu. İlköğretim eğitimini Özel Feriköy Merametciyan Ermeni İlkokulu’nda, liseyi ise Notre Dame de Sion’da okuduktan sonra, 2016 yılında İTÜ Mimarlık bölümünden mezun olup “Gavrilof ve Gavrilof Mim. Müh. Müş. Hiz. Ltd. Şti” nde çalışmaya başladı.

 

Talar Duman

İç Mimar

1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlköğretim eğitimini aldığı “ Özel Feriköy Merametciyan Ermeni İlkokulu”ndan 2008 yılında, “Özel Esayan Ermeni Lisesi”nden ise 2012 yılında mezun olmuştur.

Aynı yıl girdiği “İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık  ve Çevre Tasarımı Bölümü”nden 2016 yılında mezun olmuştur. Çeşitli mimari firmalarda full time ve part time olmak üzere çalışmış, 2017 yılından itibaren ise “Gavrilof ve Gavrilof Mim. Müh. Müş. Hiz. Ltd. Şti” nde mesleğine devam etmektedir.

Feriköy “St. Vartanants Korosu” nda korist olarak faaliyet göstermekte, üyesi olduğu “HAYCAR Mimar ve Mühendisler Derneği”nde ise 2015 yılından itibaren  yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürmektedir.