Beşiktaş Surp Asdvadzadzin Kilisesi Ahşap Ev Projesi
Proje Türü :
Restitüsyon projesi, Restorasyon, Rölöve
Yapım Yılı :
2016
Bulunduğu Yer :
İstanbul,Beşiktaş

Beşiktaş Surp Asdvadzadzin Kilisesi Ahşap Ev Türkali Mahallesi /1635 Ada 46 Parsel

Beşiktaş Maşuklar Yokuşu’nda bulunan Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ne ait 19. yüzyıldan kalma ahşap bina.

Taşıyıcı özelliğini kaybetmek üzere olan ve atıl duran, yağmur v.b. dış etkenlerden oldukça zarar görmüş konutun uygun şekilde yenilenebilmesi için, firmamız tarafından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanıp İstanbul 3 no’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onayları alınmıştır.