Ohannes Gümüşyan Vakfı Kumkapı Evi
Proje Türü :
Restitüsyon projesi, Restorasyon, Rölöve
Yapım Yılı :
2014
Bulunduğu Yer :
İstanbul, Kumkapı

Ohannes Gümüşyan Vakfı’nın resmi merkez olarak kullandığı Kumkapı’daki bu kagir yapı, daha önceki yıllardan Eski Eser olarak kayıtlı olması sebebiyle, gelir getirecek hale gelebilmesi için ihtiyaç duyduğu esaslı tadilat, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmasını gerektiriyordu. Firmamızca hazırlanan Rölöve projesi 23.06.2015 tarihinde 1160 no’lu kararı ile, 2 Dönem halinde hazırlanmış olan Restitüsyon projesi ise 19.01.2016 tarih ve 1389 no’lu karar ile onaylanmıştır.