Ohannes Gümüşyan Vakfı Kumkapı Evi Restorasyonu
Proje Türü :
Eski Eser Restorasyon, yenileme
Yapım Yılı :
2017
Bulunduğu Yer :

Ohannes Gümüşyan Vakfı Kumkapı 

Daha önce rölöve ve restorasyon projeleri tarafımızca hazırlanmış olan II. grup eski eser niteliğindeki ev, ilgili Kudeb Müdürlüğünden 2017 yılında alınan izin doğrultusunda ” Eskiyen ve çürümüş yapı elemanlarının aynı malzeme ve teknikle, dönemin karakterine uygun olarak bakım ve onarımının yapılması” prensibiyle firmamız tarafından tamamen yenilenelerek 2018 yılından itibaren gelir getirmesi amacıyla müstakil ev olarak kiraya verilmiştir.