S.Stepannos Ermeni Kilisesi Dernek
Proje Türü :
Yapım Yılı :
1984
Bulunduğu Yer :
İstanbul, Yeşilköy

YEŞİLKÖY ERMENİ OKULUNDAN YETİŞENLER DERNEĞİ LOKALİ ( MAYIS 1985 – HAZİRAN 1985)

Surp Istepannos Ermeni Kilisesinin mal sahibi olduğu bina,metruk ve kullanılamaz bir halde iken, dönemin yöneticileri tarafından, mal sahibi olduğu ilkokuldan mezun olanlar için  bir dernek lokali yapmak istemekte ancak o tarihteki mevcut yasalarla bu ahşap binada herhangi bir uygulama yapamamaktaydı. Burada yapılacak inşaat için ön şartlar biri, inşaatın dışarıdan fark edilmemesinin sağlanması, ikincisi ise en çok iki ayda bitirilmesi gerekliliğiydi.Bu yapı belki de “şartların öyle gerektirmesi “ sebebiyle yapılmış ilk 2. Grup eski eserlerden   sayılabilir. Bina önce,sadece dış kabuğu kalacak şekilde içerden yıkılmış, daha sonra da yine dış kabuğa herhangi bir müdahalede bulunulmadan Betonarme Karkas olarak imal edilmiştir.