Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Sosyal Tesis Projesi  
Proje Türü :
Mimari Proje
Yapım Yılı :
2016
Bulunduğu Yer :
İstanbul, Üsküdar

Üsküdar, Murat Reis Mahallesi / 166 Ada 16 Parsel 

Kilisenin bazı sosyal faaliyetleri için ihtiyaç duyulan mekânların elde edilebilmesi amacıyla, yapılan teklif üzerine, kilise komşuluğundaki parselde, İstanbul 6 no’lu Kültür Varlıkları Bölge Kurulu ile Tabiat Varlıkları bölge kurulundan da gerekli izinleri alınarak tarafımızdan projelendirilmiş ve ruhsatı alınmıştır.